Læring på tværs

Projektet handler om udvikling af læringsnetværk mellem fire børnehaver og forskning i pædagogers faglighed i relation til børns læring i børnehaven. 

Udgangspunktet var en opfattelse af, at vi som fagpersoner lærer gennem deltagelse i faglige læringsmiljøer – og at udveksling på tværs af forskellige institutioner, traditioner, måder at organisere dagligdagen på, måder at arbejde med børnene på – giver en anden mulighed for faglig udvikling end fx kurser og foredrag. 

Kontaktpersoner: Charlotte Højholt, Maja Røn Larsen & Anja Stanek, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Læring på tværsFokuspunkt: Netværk

Projektperiode: 25. maj. 2004 - 1. jun. 2007

Læs rapporten

Sidst opdateret 20-06-2011