2006

Afsluttede projekter i 2006


Projektet fokuserer på at vende de selvejende institutioners frustrationer til konkrete løsningsforslag forl at imødekomme et positivt samarbejde om de forandringer, der sker

Formålet med projektet var at skabe et beslutningsgrundlag for planlægning af den pædagogiske indsats og praksis.

Evalueringens fokus var at undersøge forsøgets styrkeområder og eventuelle svagheder, både ud fra et ledelses- og et medarbejderperspektiv

Bogens forfattere har alle deltaget i et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt om samarbejdet mellem forældre og daginstitution.

Projeketet ønskede at få belyst, hvordan det enkelte barns udvikling påvirkes af et reelt miljøskift mellem skole og SFO, hvor miljøskiftet indebærer leg, aktiviteter og samvær med andre jævnaldrende.

Projektets formål var; at etablere et videnscenter til gavn for det samlede pædagogiske personale. At skabe et læringsmiljø for kommunens pædagoger

Projektet ønskede at udvikle den pædagogisk tænkning og metode ved at trække på en kombination af kunstneriske udtryksformer, og at sætte lys på og støtte centrale udviklingsområder

Projektet ønsker at fremme det pædagogiske arbejdsfelt i døvblindeafdelingen, og bidrage til, at pædagogerne klarer de mange nye udfordringer, der er indenfor det sociale og pædagogiske arbejdsfelt.

Formålet med projektet var at medvirke til, at ydre påførte krav om ændringer i institutionen bliver til en håndterbar og konstruktiv udviklingsproces for personalegruppen.

Formålet var at undersøge, hvilke krav projektet har stillet til projektets fagligt ansatte og projektets bruger-ansatte for at tydeliggøre projektets konsekvenser for pædagogisk faglighed og kompetence.

Kogebogen er blevet til i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere på en boenhed i Københavns Amt. Bogen indeholder, udover 40 madopskrifter på husets yndlingsretter, fortællinger fra boenheden

At opleve 20 børn med åben mund, øjne så store som tekopper, øre så spidse som istapper og en stilhed, som dybt inde i en skov, når jeg fortæller historier, er en oplevelse, jeg gerne ville dele med mine kollegaer
Sidst opdateret 15-06-2011