Projekt Bivognen

Formålet var at undersøge, hvilke krav projektet har stillet til projektets fagligt ansatte og projektets bruger-ansatte for at tydeliggøre projektets konsekvenser for pædagogisk faglighed og kompetence. 

Hvad skal den fagligt ansatte selv kunne og lære undervejs i et projekt som dette for at kunne støtte den bruger-ansatte, og hvad skal den bruger-ansatte selv kunne og lære for at kunne håndtere sit arbejde og sine opgaver? 

Dokumentationenes belysning af disse spørgsmål indebærer også en undersøgelse af projektets resultater, succeser og barrierer: Hvad duer projektet til og hvorfor - ikke?

Projekt BivognenFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglige profil 

Projektperiode: 1. jun. 2005 - 1. dec. 2006

Læs rapporten

Sidst opdateret 15-06-2011