Musik som improvisation med elever der er født døvblinde

Projektet ønskede at fremme det pædagogiske arbejdsfelt i døvblindeafdelingen, og havde som formål, at projektets resultater kunne bidrage til, at pædagogerne klarer de mange nye udfordringer, der er indenfor det sociale og pædagogiske arbejdsfelt. 

Endvidere ville det give personer med medfødt døvblindhed mulighed for at få indflydelse på eget liv - til kommunikation og derigennem et liv, der giver mulighed for selvstændighed og medindflydelse (jf. grundtanken i Lov om Social Service).

Fokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 2. mar. 2005 - 1. jun. 2006

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

Sidst opdateret 16-06-2011