Kunst og pædagogik i dialog med børn

"Jeg ser nogen kedelige tendenser i vores samfund lige nu. Der er ikke megen plads til forskelligheden. Tolerance og forståelse overfor "det anderledes" er tilspidset. Vi har som institution en stor opgave i at fremme forståelse og tolerance så børnene oplever en berigelse ved mødet af forskellige kulturer. - Gennem mødet med det andet bliver vi klogere på os selv og hinanden." (leder Bulderby Børnehus).

Projektet ønskede at udvikle den pædagogisk tænkning og metode ved at trække på en kombination af kunstneriske udtryksformer, og at sætte lys på og støtte centrale udviklingsområder for det moderne barn, nemlig temaer omkring mangfoldighed, at være individuel og fælles, at være forskellig og fælles.

Kunst og pædagogik i dialog med børnFokuspunkt: Udvikling af den pædagogiske faglig

Projektperiode: 30. Nov. 1999 - 1. Dec. 2006

Læs rapporten

Sidst opdateret 15-06-2011