Integration i SFO

Projeketet ønskede at få belyst, hvordan det enkelte barns udvikling påvirkes af et reelt miljøskift mellem skole og SFO, hvor miljøskiftet indebærer leg, aktiviteter og samvær med andre jævnaldrende. 

At personalet i forhold til det nuværende integrationsarbejde får beskrevet det pædagogiske grundlag og dokumenteret praksis. 

At udvikle praksis til i stigende grad at omfatte alle børn, forældre og pædagoger med tilknytning til Kærdussen, og at vidensdele gennem formidling af projektets resultater.

Integration i SFOFokuspunkt: Fritidspædagogik

Projektperiode: 2. mar. 2003 - 1. jun. 2006

Læs rapporten

Sidst opdateret 16-06-2011