Evaluering af samdrift/fælles ledelse mellem Gadbjerg Skole, SFO, klub og BH

Evalueringens fokus var at undersøge forsøgets styrkeområder og eventuelle svagheder, både ud fra et ledelses- og et medarbejderperspektiv. Hvilke effekter har forsøget haft for varetagelse af ledelsesopgaver og medarbejdernes arbejde med børnene. 

Udover at evaluere det konkrete forsøg har vi ønsket at udbrede Gadbjerg Skole og Labyrintens erfaringer. 

Kontaktperson: Lenne Vemmelund, lenev@give.dk

Evaluering af samdrift/fælles ledelse mellem Gadbjerg Skole, SFO, klub og BHFokuspunkt: Pædagogik og strukturforandringer

Projektperiode: 1. okt. 2005 - 1. maj. 2006

Læs rapporten

Sidst opdateret 16-06-2011