Casestudiemetoden

Formålet med projektet var at skabe et beslutningsgrundlag for planlægning af den pædagogiske indsats og praksis. 

Metoden skal være et redskab til proces- og resultatevaluering, og udfra casetudiemetoden skal relevante metoder og resultater kunne uddrages og formidles.

CasestudiemetodenFokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 1. okt. 2003 - 1. jun. 2006

Læs rapporten

Sidst opdateret 16-06-2011