Støttepædagogen som progressiv forandringsagent

Projektets overordnede formål var at styrke det eksisterende netværk af støttepædagoger i Roskilde Amt, så den pædagogiske praksis på området kan udvikles. 

Projektet skal frembringe viden, hvoraf der kan udvikles et konkret læringsmiljø, der støtter den pædagogiske helhedsorientering og det samarbejdet om det enkelte barn. 

Projektet er altså et læringsprojekt - dels på individuelt plan for deltagerne (der skal blandt andet arbejdes med eksemplariske læreproceser), dels på organisatorisk plan i forhold til deltagerne og deres hjemkommuner (ud fra teorien om den Lærende Organisation). 

Kontakt: BUPL Midtsjælland

Fokuspunkt: Pædagogens faglighed og profession

Projektperiode: 11. Okt. 2002 - 1. Jun. 2005

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

 

Sidst opdateret 13-06-2011