Refleksionsmåder til udvikling af pædagogisk praksis

Rapporten er et resultat af et projekt, som omfatter udvikling af tre refleksionmåder, der i projektet er implementeret i et praktikforløb. 

Opgaven var at styrke pædagogers kompetence i forhold til at reflektere før handling, i handling og efter handling. Projektet implementeres i pædagogstuderendes afsluttende praktik.

De studerende skulle: 

  • udvikle evnen til at reflektere som professionel udøver af pædagogisk praksis
  • øge evnen til at arbejde bevidst med interaktion mellem teori og praksis
  • forholde sig til den pædagogiske faglighed og videreudvikle egen pædagogisk kompetence og
  • få forståelse for skriftlighedens betydning for italesættelsen af pædagogisk praksis.

Fokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 21. Okt. 2003 - 6. Maj. 2005

Læs rapporten

Sidst opdateret 13-06-2011