Pædagogisk leder - hvordan?

Der eksperimenteres med nye organisationsformer indenfor daginstitutionsområdet mange steder i landet. Baggrunden for at indføre nye institutionsformer er nogle gange økonomisk begrundet, andre steder er begrundelsen, at man ønsker en mere tidssvarende organisering indenfor området.

Projektets formål var at undersøge, om man kan adskille pædagogisk og administrativ ledelse. Projektet fokuserer på; 

  • udvikling af organisationsformer og fora, der giver gode muligheder for den pædagogiske leders arbejde
  • indsigt i og udvikling af metodikker til pædagogisk ledelse
  • afklaring af arbejdsområde og kompetence for de 2 typer af lederstillinger

Der gøres i projektet brug af kollegial supervision, faglig konsulenthjælp og anden konsulenthjælp.

Fokuspunkt: Faglig ledelse

Projektperiode: 11. Okt. 2002 - 2. Maj. 2005

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

Sidst opdateret 13-06-2011