Inddragelse af praksiserfaring og videndeling i udvikling af pædagogiske læreplaner

Udviklingsprojektets formål har været at udbygge/udvikle netværk og sammen sætte fokus på den pædagogiske praksis i aldersintegrerede institutioner med skolebørn. 

Ønsket var også at skabe et fælles fundament for, at den pædagogiske praksis er omdrejningspunktet i et videre arbejde med de pædagogiske læreplaner. 

Omdrejningspunktet i projektet er praksisfortællinger, som, til forskel for andre dokumentationsformer åbner op for den pædagogiske fortolkning, og dermed i sin form understøtter/dokumentererkompleksiteten og flertydigheden i den pædagogiske praksis.

Inddragelse af praksiserfaring og videndeling i udvikling af pædagogiske læreplaFokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 22. Okt. 2004 - 1. Jun. 2005

Læs rapporten

Sidst opdateret 13-06-2011