Idrætsbørnehaver - når idrætten er en integreret del af den pædagogiske praksis

Projektet havde til formål at analysere idrætsbørnehavernes pædagogiske praksis ud fra antagelsen om, at børn socialiseres i relation til den omverden, barnet indgår i - gennem voksen/barn, barn/voksen og barn/barn relationerne.

Projektet viste sig dog at være for omfattende og kom i stedet til at fokusere på en meget lille del af idrætsbørnehavernes pædagogiske praksis - nemlig den idræt, som pædagogerne iscenesætter sammen med børnene.

I undersøgelsen identificeres de forskellige betydningssystemer som idrætslegene kan tillægges og efterfølgende analyseres idrætslegene i praksis ud fra metoden 'didaktiske irritationer'. Analysen af idrætslegene konkluderer, at pædagogerne i for høj grad lader sig styre af idrætslegenes regler, og at der er brug for at øge pædagogernes opmærksomhed overfor de interaktionsprocesser, der sættes i gang med idrætslegene - at få synliggjort og begrebsliggjort idrætslegenes indhold og form, hvis de skal anvendes i den pædagogiske praksis.

Idrætsbørnehaver - når idrætten er en integreret del af den pædagogiske praksisKontaktperson: Anne Brus

Fokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 21. Okt. 2003 - 10. Apr. 2005

Læs rapporten

Sidst opdateret 13-06-2011