Historiefortælling, bøger og mindre børn

Mange børn har ikke en sproglig betydningsramme til forståelse og kommunikation af værdier og indhold i det danske samfund. Det gælder ikke mindst to-sprogede børn - men også mange etnisk danske.

Formålet med projektet er at udvikle en enkel og bæredygtig model til at styrke fortælling og højtlæsning som et værdifuldt redskab i arbejdet med 4-8-årige børns sprogtilegnelse.

Projektets metoder er dels udarbejdelse af en "Top-15"-liste med bøger, som børnene skal stifte bekendtskab med i løbet af deres børnehavetid, dels etablering af et netværk af institutioner med to-sprogede børn og det lokale bibliotek.

Fokuspunkt: Pædagogens faglighed og profession

Projektperiode: 1. Mar. 2003 - 1. Maj. 2005

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

Sidst opdateret 13-06-2011