Drama som æstetisk læreproces

Projektet havde til formål at afsøge og udvikle didaktiske metoder til hvordan pædagoger, som arbejder i indskolingen, kan anvende drama som æstetisk læreproces til at udvikle de deltagende børns sociale kompetencer/følelsesmæssige intelligens.

Projektet viser: 

  • at pædagogen ofte oplever sig selv "på udebane" i folkeskolen med et deraf følgende statusproblem
  • at pædagogen ofte fungerer som "støttelærer" i forhold til lærerens undervisning
  • at pædagogen kun i begrænset omfang opfatter sig selv som primær ansvarlig for arbejdet i klassen
  • at pædagogen oplever at de ofte mangler didaktiske redskaber til at planlægge og gennemføre pædagogiske forløb som primær igangsætter i klassen. 

Det stiller andre krav til pædagoguddannelsen - læs mere i rapporten! 

Drama som æstetisk læreprocesKontaktperson: Merete Sørensen

Fokuspunkt: Metoder og redskaber

Projektperiode: 3. Mar. 2004 - 15. Apr. 2005
Sidst opdateret 13-06-2011