Æstetisk funderet pædagogik

Dette skrift og dets forskningsfaglige tekster beskriver muligheden for en pædagogik, der bævende - men dog frivilligt - tager afsæt i en filosofisk tænkning og et æstetisk perspektiv på den pædagogiske handling. Følelsen er, at igennem æstetiken kan barnet og pædgogen sammen finde veje, der strejfer det gode liv, og igennem filosofien kan pædagogen finde begreber, som beskriver og begrunder hendes handlinger. Barneperspektivet er et centralt begreb i denne pædagogik, og den æstetiske form er medie for dette perspektiv.

Tænkningen sætter ikke barnets udvikling til et selv i centrum, men derimod barnets og den voksnes evne til at opnå bevidst nærvær i et fællesskab....

"Vi har ikke nogen tid her" svarer Kasper i et interwiev, hvor jeg spørger om, hvem der bestemmer børnenes tid, og dermed fortæller han, at I "Børnehuset på Kanten" er det netop den frie tid, der er på spil. Man træder ind i den og den føles som kaos, der omslutter en og fylder ens sanser ud"…... 

Kontaktperson: Karin Waldhausen

Fokuspunkt: Pædagogens faglighed og profession

Projektperiode: 20. Feb. 2002 - 15. Maj. 2005

Der er desværre ingen filer til downloads for dette projekt

Sidst opdateret 13-06-2011